(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-T846MMFB');
Strona główna > Oferta > Warsztaty strategiczne

Warsztaty strategiczne

Warsztat strategiczny to specjalnie zaplanowana sesja, którą przeprowadzam na prośbę Zarządu firmy w celu opracowania lub rozwiązywania ważnych kwestii strategicznych w kontekście działania organizacji, przedsiębiorstwa, instytucji lub innych grup. Jej celem jest skoncentrowanie uwagi na kluczowych aspektach działania i opracowanie spójnych, planów działania. Moją rolą jest pomoc w procesie analizy problemów i formułowaniu strategii oraz facylitacji sesji.

Warsztaty strategiczne, które prowadzę mogą dotyczyć:

  • Analiza SWOT

Ustalenie mocnych i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń w otoczeniu, aby określić punkty, na których należy się skoncentrować i poprawić.

  • BHAG, Purpose, obietnice marki, cele i priorytety oraz inne elementy strategii Scaling up

Określenie wszystkich składowych strategii organizacji, czyli zdefiniowanie, dokąd organizacja zmierza i jaki jest jej cel w danym okresie czasu. Opracowanie konkretnych celów, które organizacja chce osiągnąć, oraz wyznaczenie ścieżek, które pomogą w ich osiągnięciu.

  • Analiza konkurencyjna

Zrozumienie otoczenia biznesowego i konkurencyjnego, aby dostosować strategie organizacji do zmieniających się warunków rynkowych.

  • Komunikacja i zaangażowanie

Omówienie, jak zaangażować pracowników, interesariuszy i partnerów w realizację strategii i osiąganie celów.

  • Wyniki badania zaangażowania pracowników

Analiza wyników badania satysfakcji i zaangażowania pracowników. Opracowanie wniosków z badania i wytyczenie elementów do zmiany. Implementacja działań i inicjatyw pracowniczych w celu poprawy, utrzymania wyników

Warsztaty strategiczne są ważnym narzędziem, które pomaga organizacjom w podejmowaniu mądrych decyzji, dostosowywaniu się do zmian i osiąganiu sukcesu w dynamicznym środowisku biznesowym.

Sesje są często dedykowane członkom Zarządów, menedżerom wyższego szczebla lub całym działom. Wypracowując rozwiązania wykorzystuję wiedzę własną oraz uczestników, co daje często nieoczekiwane rozwiązania. Sukces leży w jasno zaplanowanym procesie pracy z grupą i wykorzystaniu mądrości zespołu z użyciem dynamicznych i interaktywnych narzędzi moderacji.

Przed rozpoczęciem projektowania sesji, chcę dokładnie zrozumieć kontekst, w którym uczestnicy warsztatu funkcjonują i jakie mogą być ich oczekiwania lub bariery. Dostosowuję plan sesji po dokładnym zebraniu oczekiwań od Klienta.

Warsztat może trwać 1 – 2 dni lub też może to być serią spotkań rozłożonych w czasie. Warsztaty są intensywne i bardzo angażujące.

Niech nasza współpraca stanie się kluczem do rozwoju Twojego biznesu i podniesienia jakości zarządzania. Skontaktuj się ze mną już teraz, abyśmy mogli omówić Twoje cele i potrzeby.

Formularz kontaktowy