(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-T846MMFB');
Strona główna > Oferta > Mentoring/coaching biznesowy

Mentoring/coaching biznesowy

Do pracy mentorskiej zmotywowała mnie świadomość samotności liderów. Sama pełniąc zarządcze role czułam, że bez wsparcia moich mentorów, autorytetów rozwijałabym się o wiele wolniej.

Przez wiele lat będąc w roli zarządzającej miałam w zwyczaju opiekować się, mentorować liderów w mojej organizacji. Szkoła Mentorów Biznesu Stibitz w programie Foudation i Practitioner bardzo mnie określiła jako mentorkę/coacha, dała wiele narzędzi, do pracy z menadżerami i liderkamii zmotywowała do dalszej pracy nad własnym rozwojem.

Realizuję się w mentoringu biznesowym, mam przyjemność wspierać klientów w radzeniu sobie ze zmieniającą się rzeczywistością, towarzyszyć im w przeprowadzaniu zmian a także w adaptacji do przemian ekonomicznych, technologicznych, społecznych Moim celem jest wspieranie liderów w budowaniu dynamicznie rozwijających się firm z balansem i zrównoważeniem w życiu prywatnym. Towarzyszenie i życzliwe asystowanie im w zmianie i satysfakcji z osiągnięcia założonych celów.

Dla kogo?

Moimi klientami są Prezesi, menadżerowie, menadżerki, liderzy/ki, którzy często mają okazję mnie poznać przy wspólnych projektach konsultacyjnych lub polecają mnie swoim współpracownikom. Specjalizuję się w executive coachingu/mentoringu, prowadzę procesy mentoringowe w obszarze sukcesji, zmiany, podwyższenia kompetencji w zakresie troskliwego przywództwa.

Jaką jestem mentorką?

Od 2022 roku jestem Mentorką w Fundacji Liderek Biznesu, wpierając kobiety w rozwoju zawodowym. Procesy mentorskie wyzwalają we mnie uczucie mudity, radość i cichą dumę z dokonań mentee. 

Jestem mentorką bardzo empatyczną, odważną i ciekawą indywidualności mentee. Jednocześnie zasady, przestrzeganie etyki zawodu mentora jest dla mnie krytyczne. Poufność, samodoskonalenie i otwartość na drugiego człowieka to również moje osobiste wartości. Unikanie uprzedzeń i stereotypów, które mogą wpływać na sposób, w jaki postrzegamy innych ludzi to bardzo ważny aspekt mojej pracy. Akceptacja i celebracja różnic, własnych doświadczeń, perspektyw i potrzeb mentee to kolejny aspekt Kodeksu, z którym się bardzo utożsamiam.

Kiedy warto sięgnąć po mentoring/coaching?

  •  awans dla menedżera/ki
  • menedżer przygotowywany do nowej roli, do sukcesji
  • zdiagnozowane potrzeby kompetencyjne u menadżera/ki?
  • konflikt personalny, w zespole
  • samotność lidera

Jak wygląda proces?

Proces mentoringu/coachingu menedżerskiego zaczyna się zwykle ustalanym wspólnie przez trzy strony kontraktem: między klientem (menedżerem), organizacją oraz mentorem/coachem. Kontrakt zawiera przede wszystkim cele bezpośredniego klienta, jak i organizacji.

Proces mentoringu/coachingu indywidualnego rozpoczyna się kontraktem między wybranym mentorem a menedżerem/ką i skierowany jest na indywidualne cele, nad którymi chce pracować mentee.

Przebieg procesu

  1. Spotkanie wstępne, podczas którego ustalamy cele oraz zakres mentoringu.
  2. Kontraktujemy potrzebną ilość sesji (minimum 6) oraz warunki pracy.
  3. Spotkania odbywają się w ustalonych terminach, średnio co 2-3 tygodnie. Częstotliwość sesji oraz ilość ustalane są indywidualnie, po zebraniu potrzebnych informacji od klienta i ustaleniu celów procesu.
  4. W przypadku procesu, gdzie sponsorem jest organizacja, ewaluacja procesu następuje w połowie oraz po zakończeniu zakontraktowanej ilości spotkań.
  5. Mentor/coach zobowiązuje się do zachowania poufności treści rozmów prowadzonych z klientem podczas sesji mentoringowych.

Mentoring => najbardziej efektywne narzędzia rozwojowe

Korzyści, które wynikają z procesu mentorskiego/coachingowego polegają przede wszystkim na zwiększeniu efektywności osobistej w działaniu menedżera oraz przyspieszeniu procesu realizacji celów i zwiększeniu skuteczności zawodowej. Proces mentorski to szybka droga większej samoświadomości swojego potencjału, wzmocnienie pewności siebie i sprecyzowany plan rozwoju.

Organizacja zyskuje bardziej zaangażowanego i świadomego pracownika z wiedzą na temat własnych mocnych i słabych stron. Nowe kompetencje przekładają się na sprawniejsze zarządzanie zespołem, konfliktem, ale też na wzrost identyfikowania się pracownika z celami firmy. Podnosi się nie tylko efektywność menedżera, ale i jego całego zespołu.

Pracując ze mną w procesie mentorskim możesz liczyć na wsłuchanie, towarzyszenie, ale też odważny feedback, nie odpuszczanie i dostęp do mojego doświadczenia biznesowego!

Jeśli nie chcesz być sam/sama w trudach prowadzenia biznesu zapraszam!

Formularz kontaktowy